Trong năm thứ hai liên tiếp Thành phố Austin thuộc Bang Texas được coi là nơi tốt nhất để sống ở Hoa Kỳ.

US News & World Report vừa công bố xếp hạng hàng năm trong số 125 khu vực đô thị lớn nhất nước Mỹ dựa trên khả năng chi trả, triển vọng công việc và chất lượng cuộc sống.

“Chuyển đến một khu vực khác để sinh sống trở nên phổ biến với thế hệ “millenials” (thế hệ sinh từ năm 1980 – 1998), chiếm tỷ lệ rất lớn và sẵn sàng thay đổi chỗ ở cho một công việc phù hợp, bất kể là ở đâu!”, biên tập viên bất động sản Devon Thorsby của US News & World Report cho biết.

Nghiên cứu cho thấy rằng nơi chúng ta sinh sống sẽ tác động lớn đến sức khỏe, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống. Thế hệ millenials đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe hơn. Thorsby cho biết: “Khi thế hệ “millenials” lập gia đình và nghĩ về nghề nghiệp lâu dài của họ, họ sẽ lựa chọn một nơi có thể an cư với nhiều yếu tố cần cân nhắc hơn trước.”

So với năm ngoái, danh sách 2018 cũng giới thiệu thêm 25 khu vực đô thị nhỏ hơn lại cung cấp thị trường việc làm cạnh tranh và giá trị hơn so với các thành phố lớn trên toàn nước Mỹ, Thorsby nói.

Nghiên cứu này đã phân tích từ phản hồi khảo sát từ 3.000 người cũng như dữ liệu được thu thập từ Tổng cục điều tra của Hoa Kỳ; chỉ số sức khỏe của tổ chức Gallup-Healthways, các chỉ số từ Cục thống kê lao động và Báo cáo tội phạm từ FBI và từ các bảng xếp hạng khác của Mỹ.

“Thị trường việc làm chắc chắn vẫn đóng một vai trò quan trọng trong quyết định chỗ ở”, Thorsby nói thêm, “nhưng khả năng chi trả của khu vực, chất lượng giáo dục, thời gian đi lại và tăng trưởng của khu vực, biểu thị thành công lâu dài của khu vực đô thị, trong số các yếu tố khác. “

Thị trường việc làm “bùng nổ” của Colorado Springs và chất lượng cuộc sống cao đã đóng góp cho sự tăng trưởng của thành phố từ vị trí 11 lên vị trí thứ 2 trong năm nay, theo thông cáo báo chí từ US News.

Trong khi đó, thành phố Huntsville mang lại cơ hội việc làm trong các lĩnh vực STEM (STEM là viết tắt của các từ Science – khoa học, Technology – công nghệ, Engineering – kỹ thuật và Maths – toán học), và ghi điểm số cao nhất trong số tất cả các địa điểm trong danh sách năm nay. Portland cũng tăng mạnh từ vị trí thứ 32 lên vị trí thứ 6 do nhiều người di chuyển đến khu vực này và thị trường việc làm ngày càng tăng trưởng.

Dưới đây là 10 nơi tốt nhất để sống ở Hoa Kỳ vào năm 2018.

1.Austin, Texas
1. Austin, Texas

 

2.Colorado Springs, Colorado
2. Colorado Springs, Colorado

 

3.Denver, Colorado
3. Denver, Colorado

 

4.Des Moines, Iowa
4. Des Moines, Iowa

 

5.Fayetteville, Arkansas
5. Fayetteville, Arkansas

 

6.Portland, Oregon
6. Portland, Oregon

 

7.Huntsville, Alabama
7. Huntsville, Alabama

 

8.Washington, D.C.
8. Washington, D.C.

 

9.Minneapolis, Minnesota
9. Minneapolis, Minnesota

 

10.Seattle, Washington
10. Seattle, Washington