Tin tức di trú

X
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cảm ơn quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách ngay.
KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ
KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ CANADA
KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ HOA KỲ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Kiểm tra thông tin I-94 gần nhất

Kiểm tra thông tin ra vào cửa khẩu Mỹ 5 năm gần nhất

Liên hệ Cục Di trú

Liên lạc trung tâm thị thực quốc gia (NVC)

Liên hệ trung tâm thị thực NVC nếu bộ hồ sơ đến lượt ưu tiên mà lãnh sự quán chưa nhận được hồ sơ

Gia hạn thời gian lưu trú hoặc chuyển đổi tình trạng tại Mỹ

Đăng ký phỏng vấn lãnh sự

Cập nhật lịch hẹn phỏng vấn định cư cho hồ sơ cụ thể

Kiểm tra tình trạng hồ sơ, khiếu nại- đặt câu hỏi đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bổ sung thêm thành viên gia đình trong hồ sơ lãnh sự quán

Gởi thông báo đến lãnh sự quán nếu chưa nhận được bộ chứng từ hướng dẫn khi hồ sơ chuyển sang tình trạng sẵn sàng chờ phỏng vấn

Liên lạc lãnh sự quán xem xét tình trạng cho trường hợp con quá tuổi theo đạo luật CSPA

Liên lạc về các thắc mắc liên quan Thẻ Xanh

Thống kê hồ sơ di trú

Thống kê thời gian thụ lý hồ sơ tại Cục di trú USCIS

Thống kê thời gian thụ lý hồ sơ tại Cục lao động Mỹ

Thống kê tỷ lệ phê duyệt hồ sơ di trú Mỹ

Thống kê thời gian chờ hẹn phỏng vấn thị thực không định cư Hoa Kỳ