Grand Aster chúng tôi vui mừng thông báo nhà đầu tư Dự án Balmoral đã có chấp thuận I-526 trong vòng 14 tháng.

Balmoral at Water’s Edge là dự án Khu nghỉ dưỡng khách sạn và cộng đồng dân cư biệt lập dàn trải trên diện tích 45.7 hecta với chủ đầu tư Feltrim và Trung tâm Vùng EB-5 Central Florida dưới sự phê duyệt của Sở di trú Mỹ USCIS.