Kỷ niệm 05 năm hoạt động của Grand Aster và tạo điều kiện cho khách hàng nộp hồ sơ trước thời điểm thay đổi Luật EB-5, Công ty Grand Aster công bố chương trình “Tri ân khách hàng – May mắn ngập tràn” với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng dành cho 30 khách hàng EB-5 may mắn nhất: Hỗ trợ 100% phí quản lý dự án cho nhà đầu tư.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU TIÊN GIỮ CHỖ VÀ GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH!

  1/ Thời gian tham gia phạm vi tổ chức:

  1.1 Từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 12/10/2019.

  1.2 Phạm vi: Toàn quốc.

  2/ Đối tượng tham gia:

  – Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Ưu tiên cho người tham gia được giới thiệu bởi khách hàng thân thiết của công ty Grand Aster.

  – Số lượng khách hàng đăng ký tối đa là 50 người đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5 (Được Luật sư Di trú Mỹ thẩm định hồ sơ).

  3/ Cơ cấu quà tặng của chương trình:

  30 Gói Tri ân khách hàng đầu tư EB-5 – Hỗ trợ 100% phí quản lý dự án (tương đương 50.000 USD/khách hàng) dành cho 30 Khách hàng rút thăm may mắn trong tổng số 50 khách hàng đăng ký sớm nhất.

  4/ Cách thức tham gia:

  Khách hàng đăng ký và tham gia chương trình theo các bước sau:

  4.1 Đăng ký tham gia tại ô Đăng ký tham dự bên trên. (Grand Aster sẽ ngưng nhận đăng ký khi tổng số lượng khách hàng đăng ký tham gia đủ 50 khách hàng đủ điều kiện).

  4.2 Đóng phí đăng ký tham gia và cung cấp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu để được Luật sư Di trú Mỹ thẩm định hồ sơ EB-5.

  4.3 Tham gia buổi Lễ bốc thăm để chọn ra 30 khách hàng may mắn được tổ chức tại văn phòng công ty Grand Aster. Thời gian:

   • Lần 1(chọn tối đa 15 khách hàng may mắn): 10h sáng thứ Bảy, ngày 28/09/2019 (dành cho khách hàng đăng ký trước ngày 28/09/2019).
   • Lần 2(chọn tối đa 15 khách hàng may mắn): 10h sáng thứ Bảy, ngày 12/10/2019 (dành cho khách hàng chưa may mắn trong Lần 1 và tất cả các khách hàng đăng ký trước ngày 12/10/2019).

  5/ Cách thức xác định người trúng giải:

  Khách hàng may mắn là người tham dự hợp lệ và rút được một trong các lá thăm may mắn tại lễ bốc thăm. Danh tính khách hàng may mắn sẽ được công bố công khai ngay tại lễ bốc thăm.

  Mỗi khách hàng chỉ được thắng giải 01 lần trong thời gian diễn ra chương trình.

  6/ Hoàn trả tiền đặt cọc:

  6.1 Đối với khách hàng không đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5: Sẽ hoàn trả 100% tiền đặt cọc ngay sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ.

  6.2 Đối với các khách hàng may mắn: Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào chi phí hồ sơ.

  6.3 Đối với khách hàng chưa may mắn: Sẽ hoàn trả 100% tiền đặt cọc ngay sau khi có kết quả bốc thăm Lần 2 ngày 28/9/2019.

  7/ Các quy định chung của Ban Tổ Chức:

  7.1 Trong quá trình thẩm định hồ sơ, khách hàng tham dự có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của luật sư.

  7.2 Khách hàng may mắn không được chuyển nhượng lại cho bất kỳ người nào khác.

  7.3 Ban Tổ Chức giữ quyền quyết định thay đổi các thông tin về thời gian tổ chức, đối tượng khách hàng tham gia, thể lệ và điều kiện tham gia tại bất cứ thời điểm nào.

  7.4 Chương trình này có thể kết thúc tại bất kỳ thời điểm nào:

  – Sau khi chọn được  đủ 30 khách hàng may mắn.

  – Theo yêu cầu của các đối tác tham gia chương trình (chủ dự án hoặc trung tâm vùng).

  – Theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.