Nếu bạn là người có thu nhập thấp và cần hỗ trợ các chi phí sinh hoạt thường ngày, bạn có thể thỏa điều kiện nhận trợ cấp từ chính phủ về thực phẩm, nhà ở, y tế, và các chi phí khác. Các chương trình trợ cấp chính từ Chính phủ:

Chính quyền liên bang cung cấp tiền cho các Tiểu bang vận hành các chương trình trợ cấp lớn. Bang của bạn có thể hỗ trợ một số các chươn trình dưới đây, và các chương trình khác nữa.

 

Thực Phẩm

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplement Nutrition Assistance Program hay phiếu thực phẩm) cung cấp các thẻ trợ cấp, được sử dụng như thẻ debit, để các cá nhân thỏa điều kiện tham gia chương trình dùng để mua thực phẩm từ các cửa hàng thực phẩm và chợ nông sản.

Các chương trình khác hỗ trợ thực phẩm:

  • Thực phẩm tốt cho sức khỏe cho phụ nữ mang thai, mẹ mới sinh, và trẻ em dưới 5 tuổi.
  • Bữa ăn và sữa miễn phí hay tiết kiệm cho học sinh và các bé mẫu giáo.
  • Các gói thực phẩm hàng tháng và phiếu thực phẩm tại chợ nông sản cho người cao tuổi.

 

Y Tế

Chương trình bảo hiểm y tế công Medicaid hỗ trợ các quyền lợi y tế miễn phí hay miễn giảm cho người lớn, trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người khuyết tật.

Chương trình  Bảo hiểm sức khỏe Trẻ em (Children’s Health Insurance Program – CHIP) miễn phí hay miễn giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và răng miệng cho trẻ dưới 20 tuổi không có bảo hiểm, và thuộc diện gia đình có thu nhập vượt chuẩn của Medicaid nhưng lại thấp hơn mức quy định trong chương trình CHIP của tiểu bang.

 

Nhà Ở

Chương trình hỗ trợ nhà ở, phiếu nhà ở và nhà ở xã hội (Subsidized Housing, Housing Vouchers, and Public Housing programs) hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp cá nhân hay thuê muớn nhà ở xã hội cho các gia đình có thu nhập thấp, người cao tuổi, và người khuyết tật.

Chương trình Trợ cấp năng lượng cho gia đình thu nhập thấp (Low Income Home Energy Assistance Program) giúp các hộ gia đình thu nhập thấp chi trả hóa đơn tiền sưởi và điều hòa nhiệt độ, đồng thời hỗ trợ cải tạo nhà giá rẻ để giảm thiểu các chi phí trên.

 

Hỗ Trợ Tài Chính

Phúc lợi hay Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (Temporary Assistance for Needy families) hỗ trợ tiền mặt trong một thời gian nhất định cho các gia đình có thu nhập thấp nhằm giúp họ ổn định cuộc sống và tiến đến tự chủ tài chính. Chương trình cũng có các lợi ích khác như chăm sóc trẻ và đào tạo việc làm.

Trợ cấp an sinh (Supplemental Security Income) hỗ trợ tiền cho những người cao tuổi thu nhập thấp, người lớn có thu nhập thấp và trẻ em khuyết tật.

 

Yêu Cầu Và Điều Kiện Tham Gia Chương Trình

Tìm hiểu thêm về điều kiện và cách thức tham gia các chương trình này tại website benefits.gov hay tại website an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và con người của Tiểu bang.

  • Tất cả các chương trình đều có yêu cầu về mức thu nhập.
  • Hầu hết các chương trình đều chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ hay người thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.
  • Nhiều chương trình có thêm các yêu cầu theo từng ủy bang về số lượng thành viên gia đình và nguồn tài chính.

 

Các Khoản Cho Vay Hay Mượn Nợ Đều Không Nằm Trong Gói Hỗ Trợ

Đừng tin vào các quảng cáo “khoản vay miễn phí từ chính phủ” để khởi nghiệp hay chi trả các chi tiêu cá nhân. Chính quyền liên bang không cho cá nhân các khoản vay không hoàn trả. Chính quyền liên bang chỉ cho các tiểu bang, trường đại học và các tổ chức khác vay mượn không hoàn trả.

Bạn có thể xin vay từ chính phủ để chi trả học phí, nhà ở, chi phí doanh nghiệp, nhưng bạn phải hoàn trả lại khoản vay đó, cộng với tiền lãi.

 

Tìm hiểu thêm tại:  https://www.usa.gov/benefits-grants-loans.