Vui Lòng Cung Cấp Thông Tin

Grand Aster sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Hotline 24/7: 0911 747274 hoặc 0911 866882

*Ngày tham dự hội thảo

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

null

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN

null

THÔNG TIN HỘI THẢO

null

Hội Thảo EB-5 | Thời Điểm Vàng Để Đầu Tư Vào Dự Án Four Seasons One Dalton

Nhận ngay ưu đãi đặc biệt giảm trực tiếp 460 triệu phí dịch vụ cho nhà đầu tư ký hợp đồng, CHỈ DUY NHẤT TRONG THÁNG 11/2018.

Hội Thảo L-1/EB | Chương Trình Thẻ Xanh Cho Doanh Nhân

Tham dự hội thảo nhận ngay quà tặng trị giá 100.000 USD

Hội Thảo EB-5 | Chương Trình Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5

Nhận ngay ưu đãi đặc biệt giảm trực tiếp 460 triệu phí dịch vụ cho nhà đầu tư ký hợp đồng, CHỈ DUY NHẤT TRONG THÁNG 11/2018.