DỰ ÁN EQUITY – KHÁCH SẠN THE RESERVE BY HILTON - CHICAGO

KHÁCH SẠN THE CANOPY BY HILTON

• Là sản phẩm cao cấp mới nhất của tập đoàn Hilton.

• Tập đoàn Prime Group đang tìm kiếm các nhà đầu tư huy động vốn lên tới 35 triệu USD để mua, sở hữu, phát triển và vận hành Khách sạn theo kế hoạch kinh doanh được đưa ra. Tổng ngân sách phát triển là 98,7 triệu USD

• Mức vốn kêu gọi đầu tư Equity cho dự án là 35 triệu USD với vốn đầu tư tối thiều là 10 triệu USD. Đây là mức vốn đầu tư equity thấp nhất của tập đoàn dành cho dự án khách sạn, thiết kế riêng phù hợp cho nhà đầu tư Việt Nam tham khảo.

• Hai phương án cấp vốn: Cổ Phiếu ưu đãi (7-10%/năm) và Cổ phiếu phổ thông (12-13%/ năm) trong 3-5 năm.