NƯỚC MỸ - ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

 • Thị trường minh bạch.
 • Tài sản được đảm bảo qua nhiều công cụ quản trị rủi ro.
 • Lợi nhuận cao.
 • Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư hiệu quả.

THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ SÔI ĐỘNG

 • Thị trường đầu tư trái phiếu công ty/cổ phần dự án (equity) phát triển sôi động.

 • Phương thức đầu tư đa dạng: thị trường cổ phiếu, trái phiếu công ty, cổ phần dự án.

 • Đa dạng trong nhóm ngành đầu tư: tài chính, địa ốc, công nghệ.

 • Chính sách dân túy của chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh hỗ trợ cho các công ty tư nhân bản địa, tạo bàn đạp phát triển cho thị trường trong nước.

 • Đặc biệt phát triển từ sự tham gia của các quỹ đầu tư đến từ Trung Quốc.

 • Các quỹ đầu tư đến từ Trung Quốc nắm giữ cổ phần lớn, mạnh tay đầu tư vào các tài sản trọng điểm tại Mỹ.

THUẬN TIỆN – AN TOÀN – HIỆU QUẢ CAO

 • Cấu trúc dự án của các nhà phát triển luôn bao gồm ba thành phần vốn cơ bản: vốn chủ sở hữu (owner equity), vốn vay ngân hàng (senior debt), và vốn thành viên (common equity/preferred equity). Một vài dự án có thêm cấu trúc vốn từ EB-5.

 • Các dự án phát triển luôn có khoản lợi tức hấp dẫn. Trung bình một dự án phát triển có cơ chế hoàn vốn với lợi tức đảm bảo khoảng trên dưới 12%/năm. Cổ phiếu ưu đãi (preferred equity) có mức lợi tức 7%-10%/năm.

 • Cơ chế thu hồi vốn tại các dự án phát triển luôn tính đến việc xoay vòng vốn sau trung bình 3 năm. Việc xoay vòng vốn bao gồm triển khai và bán dự án, tìm nhà đầu tư mới nhằm chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.

 • Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn được đầu tư vào thị trường mà không cần quốc tịch hay bất kỳ một ràng buộc nào. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến cáo nên tìm hiểu và nắm rõ tình hình tài chính và các nghĩa vụ thuế đi kèm khi tiến hành đầu tư tại Mỹ.

Đặt Lịch Hẹn Tư Vấn

Hãy để Grand Aster giải đáp thắc mắc của bạn
Hotline 24/7: 0911 747274 hoặc 0911 866882