DỰ ÁN ĐƯỜNG QUỐC LỘ PTC II

XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG QUỐC LỘ – PENNSYLVANIA

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án PTC Xây Dựng & Sửa Chữa Quốc Lộ có tổng kinh phí lên đến $1.75 tỷ USD, dùng vào việc thiết kế và tu sửa 130 dặm đường của Quốc Lộ Pennsylvania, đường quốc lộ thu thuế lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ. Dự án xây dựng rất cần thiết này sẽ giúp cải tiến việc đi lại dành cho người lái xe trong toàn tiểu bang Pennsylvania, thúc đẩy hiệu quả giao thông cùng với sự tác động tích cực lên nền kinh tế của địa phương bằng cách tạo ra hơn 23,000 việc làm.

Các dự án EB-5 của DVRC có liên quan đến cơ sở hạ tầng của chính phủ thông qua sự hợp tác với các cơ quan giao thông vận chuyển địa phương tại tiểu bang Pennsylvania. DVRC đã hợp tác với Trụ Sở Thuế Vận Hành Tiểu Bang Pennsylvania (PTC), cơ quan chính quyền trông coi các trạm thu thuế tại tiểu bang Pennsylvania, và Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Vùng Đông Nam Tiểu Bang Pennsylvania (SEPTA), công ty quản lý tất cả phương tiện giao thông công cộng tại vùng Đông Nam Tiểu Bang Pennsylvania.

 

CẤU TRÚC VỐN

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ                         100%                      1.751 TỶ USD

VỐN TRỢ CẤP CỦA CHÍNH PHỦ     28.7%   502,600,000 USD

VỐN ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG  25.6%   448,400,000 USD

VỐN VAY EB – 5                                  45.7%   800,000,000 USD

HOTLINE : 0911 323834 – 0911 866882

ĐẢM BẢO THẺ XANH VÀ AN TOÀN VỐN

  • Phần lớn kinh phí của dự án được cung cấp bởi Cơ quan Chính phủ tiểu bang Pennsylvania.
  • PTC là Cơ quan Chính phủ phát hành trái phiếu được cả ba công ty đánh giá tín dụng S&P, Moody’s và Fitch xếp hạng “A”.
  • Dự án đã có chấp thuận I-924, các NĐT đã được chấp thuận đơn I-526 trong vòng dưới 6 tháng.
  • Số lượng việc làm thặng dư vượt trội cho mỗi suất đầu tư.
  • Cam kết hoàn trả vốn EB-5 cho NĐT đúng 5 năm – không gia hạn.
  • PTC và DVRC cam kết hoàn trả đầy đủ vốn 500.000 USD nếu đơn I-526 của NĐT bị từ chối vì bất kỳ lý do nào.
  • Thông tin của PTC, DVRC và dự án PTCII được công khai và cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính minh bạch cao nhất và nhà đầu tư dễ dàng kiểm chứng.
  • Đảm bảo hoàn trả vốn an toàn: Tiền đầu tư EB-5 được đảm bảo bằng doanh thu từ phí vận hành. Doanh thu được dự kiến cao gấp đôi số tiền phải trả cho vốn EB-5 vào năm 2023.

TRUNG TÂM KHU VỰC DELAWARE VALLEY (DVRC)

Trung Tâm Khu Vực Delaware Valley (DVRC) hoạt động dựa vào kết cấu của một “trung tâm khu vực” được đề ra bởi Chương Trình Di Trú EB-5 Dành Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài, với mục đích đầu tư vốn tài chính nước ngoài vào các dự án cơ sở hạ tầng có sức ảnh hưởng lớn đến các khu vực địa phương.

Các dự án của DVRC nằm trong khu vực thống kê đô thị Delaware Valley, còn được biết đến bằng tên gọi khu vực Philadelphia-Camden-Wilmington hoặc Pennsylvania-New Jersey-Delaware-Maryland. Delaware Valley là khu đô thị lớn thứ sáu tại Hoa Kỳ. Dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2010, tổng dân số của Delaware Valley lên đến 6.1 triệu người.

Trong thời gian tới, DVRC sẽ tiếp tục tập trung vào việc hợp tác với các cơ quan chính phủ để cung cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng.