QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

THỜI GIAN ƯỚC TÍNH QUY TRÌNH XIN THẺ XANH EB-5

Quy trình lấy thẻ xanh cho cả gia đình thông qua chương trình đầu tư định cư EB-5 là một quá trình bao gồm nhiều bước khác nhau, được chia thành hai giai đoạn chính: giai đoạn hồ sơ I-526 (xin thẻ xanh có điều kiện) và giai đoạn hồ sơ I-829 (xin xóa điều kiện và lấy thẻ xanh vĩnh viễn). Thời gian của từng bước cũng như từng giai đoạn có sự khác biệt giữa các hồ sơ của từng đương đơn. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến quy trình lấy thẻ xanh của nhà đầu tư bao gồm: hồ sơ của nhà đầu tư, hồ sơ của dự án, thời gian chờ được cấp visa của nước sở tại.

Trong giai đoạn hồ sơ I-526, Grand Aster và Luật sư Di trú Mỹ sẽ hỗ trợ đương đơn thực hiện đầu tư vào dự án và chuẩn bị hồ sơ (giai đoạn này thường diễn ra trong 4 tuần). Sau khi hồ sơ sẵn sàng, Luật sư sẽ nộp đơn I-526 cho Sở Di trú Mỹ (USCIS) và có Biên nhận (File Number). Nhà đầu tư có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của mình trên trang website chính thức của Sở Di trú Mỹ www.uscis.gov. Sau khi Bộ Di trú Mỹ xử lý xong hồ sơ, nếu được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ nhận lịch phỏng vấn và nhận visa tại Việt Nam. Thẻ xanh có điều kiện sẽ được cấp sau khi gia đình của nhà đầu tư đến Mỹ và kết thúc giai đoạn đầu tiên của quy trình.

Thẻ thường trú có điều kiện được cấp có thời hạn 2 năm. Trong thời gian sinh sống tại Mỹ, Luật sư sẽ thu thập các hồ sơ, bao gồm: các hồ sơ chứng minh nhà đầu tư vẫn duy trì thực hiện đầu tư và đã tạo ra đủ 10 việc làm. Sau đó, Luật sư sẽ thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ I-829 xin xóa điều kiện thẻ xanh. Sáu tháng sau, nhà đầu tư và gia đình sẽ nhận được thẻ xanh vĩnh viễn và kết thúc giai đoạn lấy thẻ xanh. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư và có thẻ xanh vĩnh viễn, nhà đầu tư sẽ được hoàn lại số tiền đầu tư ban đầu 500.000 và kết thúc quy trình đầu tư định cư Mỹ EB-5. Nhà đầu tư và gia đình có thể thi lấy quốc tịch sau 5 năm sinh sống tại Mỹ.

Đặt Lịch Hẹn Tư Vấn

Hãy để Grand Aster giải đáp thắc mắc của bạn
Hotline 24/7: 0911 747274 hoặc 0911 866882