CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ CHỌN DỰ ÁN TỐT VÀ AN TOÀN

THƯƠNG HIỆU UY TÍN HÀNG ĐẦU

Gía trị thương hiệu xếp hạng tín dụng cao

DỰ ÁN ĐƯỢC SỞ DI TRÚ PHÊ DUYỆT

Đã có chấp thuận đơn I-924

VIỆC LÀM ĐÃ ĐƯỢC TẠO LẬP

Dự án đã tạo tối thiểu 10 việc làm
cho một nhà đầu tư.

ĐẢM BẢO HOÀN VỐN

Dự án có tài sản để đảm bảo.

TỶ TRỌNG VỐN VAY THẤP

Khoản vay EB-5 được ưu tiên hoàn trả.