Nhờ vào dự luật tài trợ liên bang mới được thông qua, Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 sẽ được cấp phép tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 là con đường phổ biến để nhận thẻ xanh cho cả gia đình của nhà đầu tư nước ngoài thông qua hình thức đầu tư 500.000 USD vào một công ty thương mại mới để tạo việc làm. Mặc dù Chương trình EB-5 trực tiếp là vĩnh viễn, Chương trình Trung tâm Vùng đã cần phải đổi mới và điều chỉnh nhiều kể từ lúc vận hành. Vốn phổ biến hơn chương trình đầu tư trực tiếp, Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 đã được gia hạn nhiều năm nay nhờ được thêm vào trong các dự luật chi tiêu quan trọng của chính phủ.

Vào thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật ngân sách chi tiêu cho phép tái cấp phép các chương trình nhập cư thiết yếu bao gồm Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9.

 

 

Chương trình được gia hạn mà không có điều chỉnh hay sửa đổi gì. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo quốc hội mới được bầu đã bày tỏ quan điểm tích cực hơn về chương trình, vì vậy chương trình có khả năng cao sẽ có sửa đổi trong năm nay. Một cải cách mà chương trình đang cần cấp thiết là thay đổi cách tính 10.000 visa để chỉ tính các nhà đầu tư thay vì các nhà đầu tư và thành viên gia đình của họ.

Tại sao Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 phổ biến hơn Chương trình EB-5 trực tiếp hay các chương trình đầu tư định cư khác? Đầu tư vào Chương trình Trung tâm Vùng có lợi ích nổi trội là cho phép các nhà đầu tư tính cả số việc gián tiếp và trực tiếp được tạo ra, giúp nhà đầu tư dễ dàng thỏa mãn yêu cầu tạo việc làm. Ngoài ra, các nhà đầu tư trong Chương trình Trung tâm Vùng không phải trực tiếp quản lý dự án hàng ngày. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư không cần phải sống gần dự án đầu tư và có thể chuyển đến một thành phố khác ở Mỹ phù hợp hơn với nhu cầu của nhà đầu tư, ví dụ đến ở các khu vực có các trường hàng top cho con cái.

Việc gia hạn hơn 7 tháng này mở ra cơ hội cho các đối tượng trong ngành EB-5 và các nhà đầu tư đạt được những bước tiến đáng kể trong việc đảm bảo Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 được gia hạn dài lâu, cũng như đảm bảo nhu cầu thẻ xanh và định cư của nhà đầu tư.

Để được tư vấn chuyên sâu hơn về chương trình Đầu tư định cư EB-5, hay các chương trình khác của Mỹ và các nước Châu Âu, hãy liên hệ công ty Grand Aster.

Frey Lam