CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ THẺ XANH CHO CẢ GIA ĐÌNH Grand Aster là đại diện chính thức tại Việt Nam của các Trung Tâm vùng hàng đầu về chương trình EB-5 và các tập đoàn danh tiếng với hơn 20 năm trong lĩnh vực di trú THE EMERALD CONDOMINIUM TOWER - SEATTLE XEM THÊM THE RESERVE HOTEL - CHICAGO By MARRIOTT Xem Thêm THẺ XANH " Doanh nhân Việt vươn tầm quốc tế." Xem Thêm DOANH NHÂN MỸ EB-1 THẺ XANH ĐẦU TƯ MỸ EB-5 Xem Thêm "Đầu tư an toàn, Thẻ Xanh danh giá." THẺ XANH LAO ĐỘNG MỸ EB-3 Xem Thêm " Sở hữu tấm Thẻ Xanh Mỹ với chi phí thấp nhất." CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ / CHÂU ÂU / CANADA / ÚC Xem thêm