CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ MỞ CÔNG TY TẠI MỸ:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Điều lệ thành lập, danh sách cổ đông, sáng lập viên.
 • Giấy tờ chứng minh hoạt động kinh doanh hiệu quả, không vi phạm pháp luật.
 • Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Hội đồng quản trị (công ty cổ phần), Hội đồng thành viên (công ty TNHH) hay Chủ doanh nghiệp ký.
 • Quyết định thuê mướn hoặc Giấy ủy quyền của doanh nghiệp đối với giám đốc công ty con, trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Hợp đồng thuê mặt bằng, văn phòng để làm trụ sở công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện.

THỦ TỤC MỞ CÔNG TY TẠI MỸ:

Thủ tục cũng như mẫu đơn xin mở công ty tại Mỹ là khác nhau ở từng tiểu bang.

Việc mở công ty tại Mỹ còn áp dụng cho đăng ký giữ tên công ty trong trường hợp nhà đầu tư chưa thể kinh doanh ngay, tránh việc trùng tên sau này.

Các giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch thuật sang tiếng Anh và phải có công chứng.

Người đại diện, trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện phải nộp toàn bộ hồ sơ (bản chính bằng tiếng Việt và bản dịch thuật tiếng Anh có công chứng) cho cơ quan quản lí (tên cơ quan quản lí có thể khác nhau ở mỗi tiểu bang).

Lệ phí cho việc mở công ty tại Mỹ thường rơi vào khoảng 100-300 USD. Ngoài ra, có thể kèm theo những chi phí phát sinh, nhưng thường không vượt quá 500 USD.

CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU THI MỞ CÔNG TY TẠI MỸ:

 • Xin mã số thuế.
 • Mở tài khoản ngân hàng.
 • Lắp đặt đường dây điện thoại, fax, internet.
 • Thuê mướn nhân viên.

XIN VISA CHO NHÂN VIÊN KHI MỞ CÔNG TY TẠI MỸ:

Doanh nghiệp muốn cử nhân viên sang Mỹ để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải xin visa cho các nhân viên này.

 • Hiện có các loại visa sau đây:
 • Visa định cư: Visa EB3, Visa EB5
 • Visa không định cư: B-1, Visa L1