Với tổng doanh thu 19.6 tỷ đô chiếm 38% tổng doanh thu âm nhạc toàn cầu, Mỹ có thể xem là quốc gia có thị trường âm nhạc lớn và sôi động nhất trên toàn thế giới. Trong số hàng vạn bài hát ra đời mỗi năm ở nước này, có những bài hát dù[...]