Central Park (Công viên Trung tâm) là nơi không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai đến thăm năm quận của thành phố New York, bất kể thời gian trong năm. Điểm đến của chúng ta là công viên với diện tích 843 mẫu Anh, công viên nổi tiếng nhất của Manhattan, với những[...]