Trong vài năm qua, người Việt Nam ngày càng quan tâm đến Chương trình Đầu tư định cư Mỹ EB-5, dẫn theo việc hạn mức visa ưu tiên diện EB-5 cho Việt Nam đã hết chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018.  Bên cạnh đó, việc chứng minh nguồn tiền đầu tư vào dự án[...]