Hầu hết người Mỹ sinh ra và làm việc tại Hoa Kỳ là người Mỹ Latinh, tuy nhiên từ năm 2000 trở về  đây những người di cư đến từ các quốc gia châu Á chiếm phần lớn tổng số này. Theo số liệu từ cục điều tra dân số Hoa Kỳ, số lượng người[...]