Sở Di Trú Mỹ (USCIS) vừa có thông báo về việc chuyển đổi tình trạng thường trú nhân (visa không định cư sang visa định cư), đương đơn trong 2 diện: Định cư diện việc làm (Employment-based) và Bảo lãnh gia đình (Family-based) có thể nộp đơn I-485 sớm hơn thông thường, dựa trên Bảng ngày[...]