Cùng với sự bùng nổ của xu hướng toàn cầu hóa, người lao động ngày càng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, nhu cầu và mong muốn của bản thân hơn. Chính vì vậy việc di chuyển chỗ ở đến một khu vực, thành phố khác hay thậm[...]