Với những người quan tâm tìm hiểu vấn đề nhập cư và định cư quốc tế, hay du học sinh muốn lưu trú và làm việc dài hạn tại nước ngoài thì hai khái niệm “thường trú nhân” và “công dân” hẳn không còn xa lạ. Đây có thể được xem là đích đến của[...]