Mùa hè năm 2019 sẽ chào đón rất nhiều người từ những nơi xa xôi trên khắp thế giới đến ăn mừng và vinh doanh những nỗ lực nhân đạo trên toàn thế giới tại một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, Trung tâm Hội nghị Anaheim, nơi We Care for[...]