Chương trình đầu tư định cư EB-5 với nhiều thủ tục và mẫu đơn mà cả nhà đầu tư, nhà phát triển dự án hay trung tâm vùng đều phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu khắt khe của Sở Di Trú Mỹ. Grand Aster sẽ cung cấp đến quý nhà đầu tư các[...]