Theo dõi phần 1: Tìm hiểu Đơn I-526 Để tìm hiểu thêm về một loại đơn quan trọng khác đối với nhà đầu tư EB-5, Grand Aster cung cấp đến quý nhà đầu tư thông tin chi tiết của Đơn I-829.   Đơn I-829 là gì? Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quá trình[...]