Do Dillon Colucci, Associate, Hãng luật Greenberg Traurig thực hiện Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 là một chương trình tổ hợp phức tạp giữa các yếu tố bất động sản, luật doanh nghiệp, chứng khoán, nhập cư và nhiều yếu tố khác. Một trong những lý do khiến đầu tư EB-5 phức[...]