Sự kiện Hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Global Expo 2019 từ ngày 20 – 22/09/2019 là một trong các sự kiện nổi bật nhắm đến các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn triển lãm hàng hóa và mở rộng giao thương với các đối tác quốc tế tại hội chợ. Bên cạnh sự[...]