Grand Aster USA vinh dự được Tổ chức We Care for Humanity (WCH) lựa chọn để tổ chức sự kiện lớn: Global Expo 2019 Triển lãm quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế Hoa Kỳ Global Expo 2019 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Anaheim, California từ ngày 20-21 tháng 9[...]