Ngày 31/05 vừa qua, Grand Aster đã phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ phía Nam (SMEs-TAC) tổ chức Hội thảo giới thiệu Triển lãm Quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ Hoa kỳ 2019. Ông Austin Đức Lê – chủ tịch Grand Aster USA cùng bà Bùi Thu[...]