Four Seasons – Thương hiệu khách sạn được ra đời vào năm 1960, với những bước phát triển vượt bậc danh mục đầu tư của công ty đã nhanh chóng mở rộng bao gồm 10 khách sạn trên khắp Canada và các hợp đồng quản lý đầu tiên ở Mỹ tại San Francisco và Chicago[...]