Dự án EB-5 Khách sạn 9 Orchard tại trung tâm Manhattan – New York ngoài việc đã có chấp thuận I-924, thì dự án còn có những đảm bảo và cam kết mạnh mẽ từ Nhà phát triển DLJ.   ĐẢM BẢO TỪ NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Trường hợp Đơn I-526 của nhà đầu[...]