Luật di trú Mỹ năm 2019 được đề xuất sửa đổi có rất nhiều điểm mới và khác biệt so với Luật hiện hành. Cùng Grand Aster xem qua những nội dung sửa đổi bên dưới để biết thêm chi tiết. Những công bố mới xoay quanh dự luật cải cách các quy định về[...]