Hiện có 24 nước bán quyền công dân (hộ chiếu) để đổi lấy đầu tư, nước rẻ nhất chỉ mất 100.000 USD để sở hữu hộ chiếu, theo The Guardian. Trong đó, hộ chiếu từ một hòn đảo nhỏ bé của EU là Malta hiện đang có nhu cầu cực kỳ cao, đặc biệt từ[...]