Nếu thành phố New York là thủ đô của Thế giới thì Midtown Manhattan chính là trái tim của New York. Midtown Manhattan là nơi tập trung các trung tâm tài chính và những tập đoàn lớn nhất thế giới. Khu vực này cũng là nơi tọa lạc của Tòa nhà Empire State, Tòa nhà[...]