“Chỉ cần làm ra sản phẩm thật tốt, khách hàng sẽ quảng cáo thay cho bạn.” Bối cảnh: Tay trắng đến nước Mỹ vào những năm 1980s, David Tran không tài nào tìm được sản phẩm giải được cơn thèm “tương ớt”, không chỉ cho ông mà còn cho cả cộng đồng Châu Á tại đây.[...]