Sau khi được sự phê duyệt của Chính phủ, Dự án Khách sạn & Căn hộ Four Seasons đã thu hút được hơn 120 suất đầu tư từ các nhà đầu tư EB-5 trên khắp thế giới, trong đó có nhà đầu tư Việt Nam đã nhận được đơn I-526. Four Seasons One Dalton là[...]