Ở khắp mọi nơi trên thế giới, các thành viên trong gia đình và bạn bè thường hay tặng quà Giáng sinh cho nhau. Đặc biệt, hầu hết trẻ em trên toàn thế giới tin vào một món quà Giáng sinh từ một nhân vật đặc biệt đặc trưng của mỗi quốc gia. Phổ biến[...]