Tuần qua, Grand Aster hân hạnh được tham dự buổi hội thảo do Tạp chí EB-5 Investor tổ chức thường niên tại Việt Nam. Chúng tôi có dịp gặp gỡ các Đại diện dự án, Nhà phát triển dự án, Luật sư di trú, Trung tâm vùng hàng đầu trong ngành và cập nhật các[...]