Grand Aster chúc mừng các nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư vào Dự án The Reserve Hotel By Marriott – Chicago đã có chấp thuận đơn I-526 chỉ trong vòng 10 tháng. Đây là những khách hàng đã thực hiện hồ sơ đầu tư EB-5 vào tháng 11/2017. Thời gian khách hàng của Grand[...]