Grand Aster hân hạnh gửi đến quý nhà tư những cập nhật mới nhất từ Dự án The Village of Escaya tại San Diego – California. Cập nhật gồm những thông chính như sau: – Báo cáo doanh số Dự án tính đến tháng 05/2018. – Thư xác nhận Dự án The Village of Escaya[...]