Bằng cách đầu tư thông qua chương trình EB-5, các nhà đầu tư EB-5 đang theo đuổi “đường đua nhanh” để có thẻ xanh của Hoa Kỳ và cuối cùng là quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để có thẻ xanh, các nhà đầu tư thường vô tình và không nhất thiết phải chịu thuế[...]