ĐƠN I-526: XẾP HẠNG, SỐ LƯỢNG, VÀ TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG Chúng tôi nhận thấy rằng số lượng hồ sơ I-526 từ Trung Quốc đã giảm 20% từ năm 2016 xuống còn khoảng 8.770 vào năm 2017. Mặc dù Trung Quốc vẫn là thị trường đầu tư EB-5 lớn nhất, số lượng đơn I-526 của[...]