Khi sinh sống và làm việc tại bất kì một quốc gia nào, một trong những điều chúng ta luôn lưu ý đó là các loại thuế phí được áp dụng của nước sở tại. Các loại thuế phí này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập cá nhân, mà còn của doanh nghiệp,[...]