Trong năm thứ hai liên tiếp Thành phố Austin thuộc Bang Texas được coi là nơi tốt nhất để sống ở Hoa Kỳ. US News & World Report vừa công bố xếp hạng hàng năm trong số 125 khu vực đô thị lớn nhất nước Mỹ dựa trên khả năng chi trả, triển vọng công[...]