Grand Aster chúng tôi đã hoàn tất thoả thuận hợp tác với Trung tâm Vùng CanAm và vinh dự trở thành đối tác của CanAm tại Việt Nam. CanAm được biết đến là Trung tâm Vùng đầu tiên được Sở Di Trú Mỹ cấp phép kêu gọi vốn EB-5. Ngoài bề dày kinh nghiệm của[...]