Đã 132 năm từ ngày nước Pháp tặng cho Hoa Kỳ món quà biểu trưng cho sự tự do – Tượng Nữ Thần Tự do với tổng thời gian xây dựng hơn 130 năm. Ngày 28/10/1886, Tổng thống thứ 22 của Hòa Kỳ, ông Grover Cleveland đã cắt băng khánh thành. Sau đây là những[...]