Văn hóa Mỹ bao gồm phong tục và truyền thống của Hoa Kỳ. “Văn hóa bao gồm tôn giáo, thức ăn, trang phục chúng ta mặc, cách chúng ta mặc, ngôn ngữ, hôn nhân, âm nhạc, điều chúng ta tin là đúng hay sai, cách chúng ta ngồi ở bàn, cách chào đón khách, cách[...]