Hiện nay Chương trình Đầu tư định cư EB-5 ở Việt Nam đang tiến vào giai đoạn bão hòa và ngày càng gia tăng độ khó khi số lượng nhà đầu tư tham gia đã vượt hạn mức hàng năm là 700 visa. Bên cạnh đó số tiền đầu tư chắc chắn cũng sẽ tăng[...]