Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung không chỉ tác động tới hai nền kinh tế trong cuộc mà còn ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước ngoài cuộc chịu nhiều tác động khi cả Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác thương mại quan trọng[...]