Chương trình đầu tư định cư EB-5 với nhiều thủ tục và mẫu đơn mà cả nhà đầu tư, nhà phát triển dự án hay trung tâm vùng đều phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu khắt khe của Sở Di Trú Mỹ. Grand Aster sẽ cung cấp đến quý nhà đầu tư các thông tin cần thiết, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các mẫu đơn trong chương trình định cư Mỹ EB-5.

 

ĐƠN I-526 LÀ GÌ?

Đơn I-526 là mẫu đơn chính thức để xin Nhập cư của Nhà đầu tư nước ngoài, chứng minh rằng Nhà đầu tư đang đầu tư, hoặc đã đầu tư số vốn theo yêu cầu vào một dự án EB-5 phù hợp. Thông thường, các luật sư di trú sẽ thay mặt đương đơn EB-5 chuẩn bị hồ sơ đơn I-526 sau khi các Nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư vào một dự án EB-5. Các dự án này phải thuộc một doanh nghiệp thương mại mới, và được đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng EB-5 do Chính phủ chỉ định để quản lý dự án EB-5.

Các đương đơn phải chứng minh đã đầu tư từ 500.000 USD đến 1.000.000 USD vốn đầu tư hợp pháp vào doanh nghiệp thương mại mới. Số tiền đầu tư cụ thể phụ thuộc vào việc Nhà đầu tư có đầu tư vào khu vực kinh tế kém phát triển gọi là Khu vực Tạo Việc làm Mục tiêu hay không. Một trong các mục đích chính của đơn I-526 là Nhà đầu tư phải chứng minh vốn đầu tư là từ nguồn tiền hợp pháp. Vì vậy đương đơn EB-5 phải đưa ra bằng chứng có thể truy nguyên nguồn vốn đầu tư là hợp pháp.

Nhà đầu tư cũng phải chứng minh rằng việc đầu tư của họ sẽ tạo ra việc làm toàn thời gian (tối thiểu 35 giờ làm việc/ tuần) cho ít nhất 10 công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc lao động nhập cư hợp pháp khác, và đồng thời phải chứng minh rằng Nhà đầu tư sẽ giữ vai trò trong hoạch định chính sách và quản lý dự án EB-5. Yêu cầu này được thể hiện qua việc Nhà đầu tư EB-5 có quyền bỏ phiếu quyết định trong dự án do Trung tâm Vùng giới thiệu thông qua công ty hợp danh TNHH hoặc công ty TNHH.

 

Mẫu đơn I-526 được chấp thuận

 

Nhiều cách thức chứng minh có thể sử dụng để chứng tỏ đương đơn I-526 đã đáp ứng tất cả các yêu cầu:

Yêu cầu: Một dự án thỏa điều kiện EB-5 đã/ sẽ được đầu tư.

Bằng chứng: Các điều khoản thành lập; chứng nhận sát nhập hoặc hợp nhất; thỏa thuận liên doanh hoặc hợp danh trách nhiệm hữu hạn; chứng nhận doanh nghiệp Nhà nước.

 

Yêu cầu: Nhà đầu tư đã đầu tư khoản vốn theo yêu cầu vào dự án.

Bằng chứng: Bảng kê ngân hàng; các thỏa thuận chứng khoán; giấy cam kết, giấy chứng nhận cho vay hoặc cầm cố; hoặc các bằng chứng khác có thể chứng minh số tiền đầu tư.

 

Yêu cầu: Vốn đầu tư là hợp pháp.

Bằng chứng: Giấy khai thuế trong 5 năm; bảng khai thu nhập/lương từ công ty của Nhà đầu tư; bản sao kê tài khoản ngân hàng; báo cáo chứng khoán nếu nguồn tiền đầu tư từ chứng khoán/công trái/cổ phiếu.

 

Yêu cầu: Khoản đầu tư sẽ tạo 10 việc làm toàn thời gian cho người nhập cư hợp pháp tại Mỹ, thường trú nhân hoặc công dân Mỹ.

Bằng chứng: Kế hoạch kinh doanh.

 

Yêu cầu: Nhà đầu tư tham gia quản lý trực tiếp hoặc đóng vai trò hoạch định chính sách trong dự án EB-5.

Bằng chứng: Hồ sơ công ty, bảng báo cáo và mô tả nhiệm vụ.

 

Đơn I-526 thường được hoàn tất bởi luật sư di trú và đươc gửi lên Trung tâm Dịch vụ California của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Mức phí nộp đơn I-526 là 1.500 đô la. Đôi khi USCIS sẽ yêu cầu thêm bằng chứng nếu cần thêm thông tin. Sau 20 đến 26 tháng, Sở Di trú sẽ thông báo đơn I-526 của Nhà đầu tư có được chấp thuận hay không. Sau khi đơn I-526 được chấp thuận, Nhà đầu tư cùng gia đình có thể xin visa thường trú tại Mỹ. Nhà đầu tư có thể nộp đơn Thay đổi tình trạng I-485 trong trường hợp Nhà đầu tư đang ở Mỹ bằng visa không định cư hoặc nộp đơn DS-230 nếu Nhà đầu tư đang ở ngoài nước Mỹ.

 

Tóm tắt đơn I-526:

  • Chứng minh Nhà đầu tư thỏa điều kiện chương trình EB-5.
  • Phải được nộp để xin visa EB-5.
  • Được nộp bởi luật sư di trú.

_____________________

Grand Aster là đơn vị tư vấn với đội ngũ cố vấn cấp cao đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành di trú sẽ giúp quý nhà đầu tư dễ dàng thực hiện hồ sơ EB-5, nhanh chóng lấy thẻ xanh cho cả gia đình và lựa chọn dự án àn toàn đảm bảo hoàn vốn.

Với từng trường hợp hồ sơ khác nhau chúng tôi sẽ có những giải pháp phù hợp cho nhà đầu tư. Hãy liên hệ Grand Aster để được tư vấn:

Hotline: 09118668820911323834

Văn phòng: Phòng 5, Lầu 7 – Tòa nhà Tài chính Bitexco

Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.