ĐỘI NGŨ GRAND ASTER

null

ÔNG AUSTIN LÊ

THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
null

BÀ THÙY HƯƠNG

CEO GRAND ASTER
null

ÔNG HENDERSON LÊ

THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
null

BÀ LÝ NGA

GIÁM ĐỐC KINH DOANH
null

ÔNG HỒ SƠN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH
null

BÀ THUY TRẦN

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ
null

BÀ SIREN MAI

CEO GRAND WEALTH MANAGEMENT
null

BÀ ROSE ALAIN

MPO GRAND WEALTH MANAGEMENT